Nước Hồng Sâm Núi

Nước Hồng Sâm Núi – Tissue – cultured korea wild ginseng, BORYUNG

Xuất xứ: Hàn Quốc

Qui cách: Hộp 400ml (20ml x 20 chai)