bệnh già

Hồng sâm: Liệu pháp tuyệt hảo cho “bệnh già”

Tuổi già dù không mong muốn nhưng là tương lai tất yếu của tất cả chúng ta. Vậy làm thế nào để ta đón nó một cách nhẹ nhàng và dễ chịu nhất? Câu trả lời nằm ở sức khỏe.