chim cút

Sâm Tiềm Chim Cút – Bò Hầm Sâm Táo Đỏ

I. Sâm Tiềm Chim Cút Món Canh nhân sâm tiềm chim cút bổ ích tỳ vị, cường tráng thân thể; thích hợp dùng các chứng suy nhược cơ thể, suy chức năng tiêu hóa, chán ăn, rối loạn tiêu hóa,