kháng sinh

Mật ong làm thuốc kháng sinh rất hiệu quả

Nhiều công trình nghiên cứu về tác dụng của mật ong cho thấy có một số loại mật ong không chỉ rất ngon mà còn có tác dụng chữa bệnh. Thậm chí hiệu quả hơn cả thuốc kháng sinh, đặc