ngâm rượu sâm

Cách ngâm rượu sâm

1. Rượu nhân sâm - linh chi: + Thành phần gồm có: 20gr nhân sâm, 30gr linh chi, và một lít rượu trắng (loại ngon). + Thành phần gồm có: 20gr nhân sâm, 30gr linh chi, và một lít rượu