rau quả

Sử dụng thuốc để ép chín rau quả có ảnh hưởng đến sức khỏe?

Trong thời gian gần đây, nhiều người nông dân đã sử dụng loại thuốc có nguồn gốc từ Trung Quốc để thúc chín rau quả. Vậy người sử dụng thực phẩm đó liệu có ảnh hưởng tới sức khỏe không?